נו מברכים אתכם לרגל הכניסה לביתכם החדש, שיהיה במזל ובברכה!

ראשית, עליכם לקבוע את מזוזות בביתכם, לשמירה,הגנה וברכה. לאחר שתסיימו את הסידורים בביתכם, נהוג לערוך טקס 'חנוכת הבית' להשראת השכינה, הברכה והשלום בביתכם. מומלץ לערוך טקס זה תוך חודש מהכניסה לבית החדש.

הטקס כולל קריאת פסוקים ומזמורים לברכה לבית ולמשפחה, ניתן לשלב בטקס גם תפלת מנחה או ערבית, במהלך הטקס קובעים את המזוזות באם עדיין לא נקבעו.

הטקס דורש השתתפות של 'מניין' (עשרה גברים יהודים) מקרב המשפחה, הידידים או השכנים החדשים, נהוג לכבד את המשתתפים בכיבוד קל או בסעודה.

להזמנת הרב לעריכת הטקס ניתן לפנות לבית חב"ד בטל': 054-777-0808